Αξιότιμοι επισκέπτες-χρήστες της διαδικτυακής εφαρμογής «www.insuro.gr» σας ενημερώνουμε ότι μέσα στο site μπορείτε να αναζητήσετε προσφορές ασφάλισης, για συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, κατοικιών και οδικής βοήθειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί μέσα στην εικόνα προσφοράς ασφάλισης, στα κριτήρια που τυχόν μειώνουν ή επιβαρύνουν τα ασφάλιστρά σας και  τις ιδιαιτερότητες, όπου παρέχονται πληροφορίες που ενδέχεται να μεταβάλλουν την τιμή της προσφοράς, εφ’ όσον δεν πληρούνται. Οι κατηγορίες ασφαλίσεων που υφίστανται σήμερα είναι οι παρακάτω:

ΟΧΗΜΑΤΩΝ : Εισερχόμενοι στις αναζητήσεις προσφορών «οχημάτων», επιλέγετε τον τύπο οχήματος για τον όποιο επιθυμείτε να αναζητήσετε προσφορά ασφάλισης με κριτήρια  α) Πόλη – Νομός, β) το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και γ) τους ίππους του οχήματός που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ασφάλισης με σειρά από την φτηνότερη προσφορά προς την ακριβότερη και η τιμή που εμφανίζεται είναι της 6μηνης προσφοράς ασφάλισης. Επιλέγοντας το μπλε εικονίδιο της τιμής εμφανίζεται η πλήρης προσφορά, ολοκληρωμένες πληροφορίες του πακέτου ασφάλισης, τυχόν μειώσεις , επιβαρύνσεις, ιδιαιτερότητες και τις τιμές της συγκεκριμένης ασφάλισης με τις συνήθεις διάρκειες που ζητά η αγορά (3μηνη, 4μηνη, 6μηνη, ετήσια).

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Εισερχόμενοι στις αναζητήσεις προσφορών «κατοικίες» με κριτήρια α) Πόλη – Νομός, β) τον τύπο κατοικίας γ) το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και δ) συμπληρώνετε τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματα των προσφορών ασφάλισης  με σειρά από την φτηνότερη προς την ακριβότερη. Η τιμή που εμφανίζεται είναι η ετήσια προσφορά ασφάλισης. Επιλέγοντας το μπλε εικονίδιο της τιμής εμφανίζεται η πλήρης προσφορά, ολοκληρωμένες πληροφορίες του πακέτου ασφάλισης, τυχόν μειώσεις, επιβαρύνσεις, ιδιαιτερότητες και τις τιμές της συγκεκριμένης ασφάλισης με τις συνήθεις διάρκειες που ζητά η αγορά( 6μηνη, ετήσια).

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ : Εισερχόμενοι στις αναζητήσεις  οδική βοήθεια  ο Χρήστης μπορεί να αναζητήσει πρόγραμμα οδικής βοήθειας με κριτήρια ανά Πόλη – Νομό που επιθυμεί ο ίδιος.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.

Τα προγράμματα ασφάλισης οχημάτων που παρουσιάζονται στη μηχανή αναζήτησης του  insuro.gr έχουν κατανεμηθεί σε διάφορες κατηγορίες για όλα τα οχήματα. Δεν είναι δεσμευτικά ως προς τις συμπληρωματικές καλύψεις για κάθε  πρόγραμμα και είναι τα παρακάτω :

  1. Πρόγραμμα αστικής ευθύνης: αφορά το πιο απλό πρόγραμμα ασφάλισης και στην ουσία είναι η υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από το Κράτος για τα εν κινήσει οχήματα στους δημοσίους δρόμους. Μπορεί σ’ αυτά να υπάρχει κάποια επιπλέον –  μεμονωμένη ασφαλιστική κάλυψη(π.χ. κάλυψη φροντίδας ατυχήματος ή κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα κ.λ.).
  2. Βασικό πρόγραμμα ασφάλισης: αφορά το κύριο πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο εκτός από την υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης, παρέχει επιπλέον συμπληρωματικές καλύψεις που ενδεικτικά μπορεί να είναι α) κάλυψη νομικής προστασίας, β) προσωπικό ατύχημα οδηγού, γ) κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα, δ) φροντίδα ατυχήματος ε) κάλυψη αερόσακων αυτοκινήτου και πλήθος άλλων καλύψεων.
  3. Βασικό πρόγραμμα ασφάλισης και θραύσης κρυστάλλων :αποτελείται από το  βασικό πρόγραμμα ασφάλισης πλέον της κάλυψης «θραύση κρυστάλλων» του οχήματος με διαφορετικό ποσό ετήσιας κάλυψης .
  4. Βασικό πρόγραμμα ασφάλισης και πλήρης οδική βοήθεια :αποτελείται από το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης, πλέον της κάλυψης «πλήρους οδικής βοήθειας» του ασφαλισμένου οχήματος δηλαδή της μεταφοράς ή και επισκευή οχήματος μετά από βλάβη.
  5. Βασικό πρόγραμμα ασφάλισης με  θραύση κρυστάλλων και οδική βοήθεια :αποτελείται από το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης, πλέον της «θραύση κρυστάλλων» του οχήματος με διαφορετικό ποσό κάλυψης και της «πλήρους οδικής βοήθειας» του ασφαλισμένου οχήματος δηλαδή της μεταφοράς ή και επισκευής οχήματος μετά από βλάβη.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τα προγράμματα ασφάλισης για κατοικίες που παρουσιάζονται στη μηχανή αναζήτησης του  insuro.gr έχουν κατηγοριοποιηθεί σε κύρια κατοικία και κύρια ενυπόθηκη κατοικία (δηλ. κατοικία με δάνειο προς κάποιο πιστωτικό ίδρυμα).

Κύριες κατοικίες : παρουσιάζονται 3 προγράμματα με 3 υποκατηγορίες για κάθε περίπτωση. Δεν είναι δεσμευτικά ως προς τις συμπληρωματικές καλύψεις που προσφέρονται για κάθε  πρόγραμμα. Για ομοιομορφία των προσφορών υπολογίζονται όλες με αξία 1.000,00 € το τετραγωνικό για την οικοδομή και 400,00 € το τετραγωνικό μέτρο για το περιεχόμενο της κατοικίας  και είναι τα παρακάτω :

  1. Κύριας κατοικίας πυρός οικοδομής και περιεχομένου: παρουσιάζονται 3 ασφαλιστικά προγράμματα και αφορούν ένα οικονομικό, ένα βασικό και ένα πλήρες σε καλύψεις πρόγραμμα, αφορούν κάλυψη πυρός οικοδομής και περιεχομένου της κατοικίας.
  2. Κύριας κατοικίας πυρός και σεισμού οικοδομής : παρουσιάζονται 3 ασφαλιστικά προγράμματα και αφορούν ένα οικονομικό, ένα βασικό και ένα πλήρες σε καλύψεις πρόγραμμα, αφορούν κάλυψη πυρός και σεισμού οικοδομής της κατοικίας.
  3. Κύριας κατοικίας πυρός – σεισμού, οικοδομής και περιεχομένου : παρουσιάζονται 3 ασφαλιστικά προγράμματα και αφορούν ένα οικονομικό, ένα βασικό και ένα πλήρες σε καλύψεις πρόγραμμα, αφορούν κάλυψη πυρός και σεισμού οικοδομής και περιεχομένου της κατοικίας.

 

Κύριας ενυπόθηκης κατοικίας  :  είναι τα συνήθη ασφαλιστικά προγράμματα που ζητούνται από πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) για συγκεκριμένο ποσό και απαραίτητα της κάλυψης σεισμού. Παρουσιάζονται 3 ασφαλιστικά προγράμματα και αφορούν ένα οικονομικό, ένα βασικό και ένα πλήρες. Επισημαίνεται ότι πέραν των απαραίτητων καλύψεων του πιστωτικού ιδρύματος, καλό θα ήταν να εμπλουτίζατε τις καλύψεις για τη δική σας περιουσία και όχι μόνο τις καλύψεις για τις ανάγκες του δανείου.

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Σας παρουσιάζουμε προγράμματα οδικής βοήθειας  που προσφέρει το γραφείο μας και παρέχονται από εταιρίες του κλάδου.

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος πιέστε εδώ.