Εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζει για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Interlife Ασφαλιστική, αυξάνοντας την παραγωγή της και τα κέρδη της.

Σε μια περίοδο επενδυτικής ένδειας και υψηλής ανεργίας η INTERLIFE κατέγραψε κατά το α’ εξάμηνο του 2017 αύξηση του συνόλου της Παραγωγής της κατά 5,67% (28,8 εκατ. € έναντι 27,2 εκατ. € το α’ εξάμηνο του 2016).

Επιπλέον η Εταιρία σημείωσε για 8η συνεχή χρονιά αύξηση Κερδών με τα Κέρδη προ Φόρων να ανέρχονται σε 8,33 εκατ. € έναντι 3,28 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 153,56%.

Η INTERLIFE, σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα της περιόδου που διανύουμε, κατέγραψε επίσης εντυπωσιακή αύξηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της κατά 10,92% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2016.

Άνοδος σημειώθηκε επίσης και στα υπόλοιπα μεγέθη της Εταιρίας με το σύνολο του Ενεργητικού να αυξάνεται κατά 7,46% (από 161,09 εκατ. € στις 31/12/2016 σε 173,12 εκατ. € την 30/6/2017), το σύνολο των Επενδύσεων & Διαθεσίμων κατά 8,58% (από 149,15 εκατ. € στις 31/12/2016 σε 161,95 εκατ. € την 30/6/2017), ενώ τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 9,94% (61,16 εκατ. € έναντι 55,63 εκατ. € στις 31/12/2016).

Στους επί μέρους κλάδους, η αύξηση της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ήταν της τάξης του 2,76% ενώ αυτή των Λοιπών Κλάδων Ζημιών ήταν της τάξης του 16,67%.

Οι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) μειώθηκαν κατά 1,56% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016, ενώ, παρά την αύξηση του Προσωπικού, σταθερό παρέμεινε το σύνολο των Εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πρόσκτησης και των αποζημιώσεων περιόδου, πληρωθέντων και μη) επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά, τόσο τη συνέπεια της εταιρίας απέναντι στους πελάτες της, όσο και τη συνετή διαχείριση των δαπανών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια