Αθ. Πρόιος: "Η επιτυχία κρύβεται πίσω από τους αριθμούς"

Μιλά με βεβαιότητα για τις «αποκαλύψεις» των αριθμών και των «δεικτών» ο κ. Αθανάσιος ΠρόιοςΔιευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών του Ομίλου Interlife, και πιστεύει ότι η «χρυσή συνταγή» για την επιτυχία κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας είναι «να βλέπεις εγκαίρως τι κρύβουν τα νούμερα».

Αναφέρεται στην θετική εξέλιξη της Interlife  την οποία και φέρνει ως απόδειξη των όσων υποστηρίζει για τη σωστή πρόβλεψη.  Επίσης, προτείνει για την επιχειρηματικότητα τρείς ασφαλείς άξονες για την διαχείριση του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Συνετή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, συνεχή παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τεχνολογικών εξελίξεων και προσήλωση στους στόχους.

Εκ της θέσεως που κατέχει στην εταιρεία, τονίζει πώς έχει μεγάλη σημασία για την κάθε επιχείρηση να βλέπει ρεαλιστικά τους αριθμοδείκτες που την αφορούν και όχι να λειτουργεί με «εικονικές» θεωρητικές πραγματικότητες.  Επί αυτού και προτείνει την συστηματική και προσεκτική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών και την εξέλιξή τους ως βασικό στοιχείο προόδου της κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας.

Επισημαίνει ότι οι κινήσεις των εταιρειών έχει σημασία να γίνονται εγκαίρως και να υπηρετούν τον στόχο την ανάπτυξης. Επικεντρώνοντας την συζήτηση στο παράδειγμα της Interlife ο κ. Πρόιος αναφέρει ότι

«με την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των μεγεθών της εταιρείας και τις δέουσες κινήσεις της διοίκησης έχει επιτευχθεί η σταθερή δεκαετής κερδοφορία της. Βρισκόμαστε σε υψηλή θέση και έχουμε υγιές ενεργητικό απαλλαγμένο από επισφάλειες».

Όπως εξηγεί «ξεκινήσαμε από το 2010 να αποτιμούμε με αξίες αγοράς όταν άλλες εταιρείες αποτιμούσαν με ονομαστικές αξίες. Αυτό βοήθησε να βλέπουμε τον στόχο με ρεαλιστική ματιά και όχι με υποκειμενικότητα».

Αναφερόμενος στον στόχο της εταιρείας προσδιορίζει πώς μεταξύ άλλων «επιδιώκεται να αυξηθεί περαιτέρω το solvency ratio προκειμένου να διασφαλίσει από τώρα την επόμενη ημέρα και να είναι θωρακισμένη σε τυχόν μελλοντικούς κινδύνους. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη η οποία θα έλθει μέσα από κερδοφορία και ασφαλή διαχείριση των επενδύσεων και των στοιχείων ενεργητικού».

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο κ. Πρόιος αναφερόμενος στο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων επισημαίνει πως είναι απαιτητικό, με ισχυρό ανταγωνισμό και δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό απαιτεί, κατά την άποψή του,  στοχευμένες και σταθερές ενέργειες από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Όπως υποστηρίζει η κάθε επιχειρηματική προσπάθεια οφείλει, κατά την άποψή του να ακολουθεί τα εξής:

«Πρώτον, να δίνει μεγάλη σημασία στην διαχείριση εξόδων και  ταυτόχρονα να μεριμνά για την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς αυτό αποτελεί τις  βάσεις, τα θεμέλια, επί των οποίων οικοδομείται η ανάπτυξη.

Δεύτερον, να δίνει βάρος στην αξιοποίηση συνεργειών.

Τρίτη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν αγκυλώσεις και στο περιβάλλον δραστηριοποίησης και στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Κλείνοντας την συζήτηση με το insurance-eea , αποστέλλει ως μήνυμα στην αγορά και την επιχειρηματικότητα ότι «υπάρχουν λύσεις και για την ανάπτυξη της χώρας, και την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, τις οποίες και οι αρμόδιοι οφείλουν να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν».

Πηγή : insurance-eea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια