Μία από τις βασικές προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς για το 2017 είναι, σύμφωνα με σχετική έκθεση της KPMG, η τεχνολογία καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παγκοσμίως, επηρεάζει οριζόντια κάθε κλάδο της οικονομίας.

Οι Ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλιστές επιδιώκουν να μεταπηδήσουν σε τεχνολογικές πλατφόρμες, που επιτρέπουν την ανάπτυξη και τη μείωση του κόστους.παρατηρεί η ετήσια έκθεση της KPMG για τον ασφαλιστικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι βασική επιδίωξη είναι μια ισχυρή αρχιτεκτονική δεδομένων, που θα υποστηρίζει λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων (data analytics), βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανάπτυξη των προϊόντων, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών.

Συνολικά, η σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής βιομηχανίας φαίνεται να είναι σε σημείο καμπής και επαναπροσδιορισμού με σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και απειλές, να αναδύονται. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι είναι ευάλωτη στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον και στο γεγονός ότι δεν έχει αναπτύξει και εκμεταλλευτεί καλύτερη επαφή με τους πελάτες της. “Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εταιρείες μορφής “tech start-ups” έχουν εισβάλει δυναμικά στην αγορά και κυρίως στην ασφάλιση υγείας. Οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν να επιτύχουν το μετασχηματισμό που απαιτείται, παρά τις σχετικές δυσκολίες διαχείρισης της αλλαγής αυτής και του περιβάλλοντος”, αναφέρει η μελέτη της KPMG.

Η επιτυχής ανάλυση για διαχείριση του μεγάλου όγκου των δεδομένων των ασφαλιστικών θεωρείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις του κλάδου ως ένα μεγάλο στοίχημα, που θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και τη δυνατότητά τους να παρέχουν νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα στην αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια